Udruga

UDRUGA

Humanitarna udruga ”Prijatelj Malog doma” osnovana je s ciljem pomaganja misiji fra Mire Babića i posebno pomaže ranjive i ugrožene skupine društva – starije i nemoćne osobe, djecu bez roditeljske skrbi, djecu s tjelesnim, motoričkim, osjetilnim, neurološkim, intelektualnim oštećenjima, zdravstvenim teškoćama i djecu u sirotištu s teškoćama u razvoju Mali dom (St. Anthony’s Small Home) i učenike niskog socijalno-ekonomskog statusa u misijskoj srednjoj školi sv. Franje (St. Francis Secondary School).

Svojim djelovanjem Udruga unaprjeđuje civilno društvo i međukulturalnu toleranciju te promiče pravo na obrazovanje, filantropiju, širi humane vrijednosti i kulturu pomaganja. U svoj rad i projekte kontinuirano uključujemo suradnike koji pomažu predsjedništvu Udruge u organizaciji i provođenju većine projekata i aktivnosti te zajedno doprinosimo uspješnom rastu, razvoju i dobrobiti misije u Keniji.

Udruga je u Hrvatskoj zakonski predstavnik Malog doma i misije fra Mire Babića te je jedina ovlaštena prikupljati humanitarnu pomoć s ciljem pomoći u projektima koje vodi fra Miro Babić.

Humanitarna udruga Prijatelj Malog doma - Misija u Africi
Humanitarna udruga Prijatelj Malog doma - Misija u Africi
Humanitarna udruga Prijatelj Malog doma - Misija u Africi

Misija

Prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći za misiju fra Mire Babića.

 

Pomoć u obnovi i opremanju sirotišta za djecu s teškoćama u razvoju Mali dom, završetku obnove misijske srednje škole St. Francis Secondary School kao odgojno-obrazovne institucije koja osigurava kvalitetan odgoj i obrazovanje socijalno ugroženim učenicima visoke akademske izvrsnosti.

 

Prepoznati potrebe, probleme i interese ranjivih skupina o kojima brine fra Miro Babić te raditi na njihovom unapređenju i promoviranju, kao i osiguranju kvalitete života djece s indikacijom na ili s utvrđenim teškoćama u razvoju u sirotištu Mali dom.

 

Promoviranje načela inkluzivnosti u obrazovanju koje uključuje osobe s invaliditetom, osobe nižeg socijalno-ekonomskog statusa, osobe iz ruralnih sredina, rasne, etničke i druge manjine, te osobe koje su diskriminirane u obrazovanju na temelju dobi, vjere ili drugih obilježja s ciljem smanjenja segregacije.

 

Poticati i ostvarivati suradnju s drugim istovrsnim udrugama i organizacijama, kao i humanitarnim, zdravstvenim, socijalnim i odgojno-obrazovnim ustanovama i institucijama u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Vizija

Biti humanitarna udruga koja će profesionalno, savjesno i odgovorno provoditi djelatnosti kojima ostvaruje svoje ciljeve.

 

Poslovati transparentno i u skladu sa svim zakonskim odredbama Republike Hrvatske.

 

Razvoj i promicanje filantropije i kulture davanja u općekorisne svrhe.

 

Poboljšanje kvalitete i uvjeta življenja ugroženih i ranjivih skupina, odgoja i obrazovanja, stjecanje i razvoj dodatnih kompetencija, vještina i znanja, kao i socijalni, ekonomski i humanistički razvoj.

Vrijednosti

Poštovanje – odnositi se s poštovanjem i uvažavanjem prema članovima- volonterima Udruge, korisnicima pomoći, donatorima, sponzorima i ljudima s kojima djelujemo i surađujemo.

 

Jednakost – promiče dostojanstvo kojim promoviramo zajednički rad.

 

Iskrenost – pokazuje integritet i osigurava povjerenje i transparentnost.

 

Kvaliteta – zahtijeva izvrsne performanse koje zaslužuju korisnici naše pomoći.

 

Humanost – zastupanje i osvještavanje stavova i aktivnosti koji dovode do humanog ponašanja, razumijevanja i prijateljstva.

HVALA VAM!

Život ove misije počiva na potpori koja stiže od plemenitih ljudi širom svijeta. Stoga hvala vam na dobroj volji da pomognete djelovanje fra Mire Babića u siromašnoj Africi!

DONACIJE

VAŠ DAR ZA MISIJU

Mali dom - Udruga
Mali dom - Udruga
Mali dom - Udruga
Mali dom - Udruga
Mali dom - Udruga
Mali dom - Udruga